Ontwikkeling van boswijk - Zedelgem

ontwikkelingsvisie boom - park

uitrol van een ontwikkelingsvisie - bomenplan voor een duurzaam bomenbestandZedelgem liet een bomenplan opmaken waarbij de dunning van dense bomenrijen in een wijk vooropgesteld werd. De opmaak van de detailinventarisatie en waardering leidde ertoe dat een concrete hands-on kaart gemaakt werd, met een duidelijke analytisch beeld welke bomen mogelijks gerooid mochten worden of welke beter konden blijven ontplooien tot volwaardige kruinen.