Haalbaarheidsonderzoek behoud bomen bij wegeniswerken - Roeselare

bomeneffectenanalyseNet als vele wijken wordt het bomenbestand van de Van Maerlantwijk bedreigt door nakende wegenwerken. Nieuwe nutsleidingen dienen oude te vervangen in de schaarse wortelruimte. Gezien de schaarsheid aan kwalitatieve bomen, werd voor het eerst in Roeselare een BEA opgemaakt, waarbij niet enkel het bomenbestand opgenomen werd, maar ook het gabarit van de straat.

Voor aanvang van het ontwerp van de nutsleidingen werden concrete voorstellen geformuleerd, waarbij typeprofielen uitgetekend werden en zo  een hands-on tool vormden als overlegmedium met de nutsmaatschappijen.