Zero waste schoolyard

blauw - grijs - groen

Ontharden van van speelplaats en openstellen voor de buurt 5500 m² - Kortrijk - 2019grondplan speelplaats

een uniek traject met ouders en buurtbewoners

Zero Waste Schoolyard bouwt aan de speelplaats van morgen, voor de burger van overmorgen. Het project vormt de eerste stap om de sint-Amandsbasisschool klimaatrobuust – en adaptief te maken. Hierbij ambieert het elke vierkante meter opgebroken asfalt te hergebruiken, elke regendruppel terplaatse te houden en tegelijk ruimte te maken voor nieuwe stadsnatuur.  Met een open blik van de school, wordt de nieuwe groen ruimte mede ingericht voor en door de buurtbewoners!

 

Asfalt wordt puintuintje of stapstenen, regenwater komt terug in de bodem terecht via een bovengrondse waterinfiltratiesysteem, die tevens dienst doet als volleybalplek. Een mozaïek van programmapunten ontwikkelt niet enkel een groene speelomgeving, maar wordt tegelijk opengesteld voor buurtbewoners als groene leefomgeving. Ze wordt het toonvoorbeeld voor integraal ontwerpen met aandacht voor nieuwe ecosysteemdiensten eigen aan de stedelijke omgeving.

zero waste principe

enkele leuke facts and figures

van de 5466 m² asfalt gaat ca.
- 2150 m² integraal onthard worden tot groen, groen en nog es groen!
- 190 m²  een tijdelijke wateropvang, zodat het hemelwater traagjes in de grond kan 
- 550 m² omgevormd worden naar waterdoorlatende verharding.

 

In totaal komen:
- een kleine 50 bomen bij, allen met sponsorende peter of meter
- 150 m² bloemenweide
- 350 m² ruimte voor vaste planten en spontane, maar gestuurde kruidontwikkeling
- tal van natuurdidactische initiatieven, als een insectenhotel, vlindernetjes, ... . 

 

toegang groene speelplaats
buitenklas speelplaats