Zero waste schoolyard

blauw - grijs - groen

Ontharden en herinrichten van speelplaats 5500 m² - Kortrijk ENAsfalt wordt puintuintje of stapstenen, regenwater komt terug in de bodem terecht via een bovengrondse waterinfiltratiesysteem, die tevens dienst doet als volleybalplek. Een mozaïek van programmapunten ontwikkelt niet enkel een groene speelomgeving, maar wordt tegelijk opengesteld voor buurtbewoners als groene leefomgeving. Ze wordt het toonvoorbeeld voor integraal ontwerpen met aandacht voor nieuwe ecosysteemdiensten eigen aan de stedelijke omgeving. EN

blauwe speelnatuur - waterinfiltratiezone